Blogger templates

शनिवार, 5 जनवरी 2013

एमएसडीपी योजनाकपानि कहया भेटत जनताकेँ


  एमएसडीपी योजनाकपानि कहया भेटत जनताकेँ


 अल्पसंख्यक समाजक लेलचलाओल जा रहल एमएसडीपी योजना पीएचइडी केर सुस्तीसँ अधरमे लटकल अछि। सत्र 2012-13 धरि लगभग 7 करोड़ राशिसँ पूरा जिलामे 1542 चापाकल गाड़बाक योजना अछि, मुदा विभागक लापरवाहीक कारणेँ जुलाइमे निविदा भेलाक बादो ई योजना आइधरि शुरू नञि भऽ सकल। राज्य सरकारक एहि महत्ती योजनामे सरकारक प्रतिनिधिक माध्यमसँ स्थानक निर्धारण कऽ विभागकेँ सूचितकरबाक अछि। मुदा एखन धरि कोनो वार्ड पार्षद बा विधायक विभागकेँ स्थानक सूचना नञि देलक। एहि क्षेत्रक विधायक कहलनि जे सूचीक निर्धारण भेलाक बाद काज नञि भेलासँ क्षेत्रक विकास  अवरूद्ध भेल अछि। सूत्रक अनुसार सम्वेदक द्वारा अवर प्रमण्डल आ प्रमण्डलीय भण्डार गृहमे चापाकल निर्माण सामाग्री भण्डारित अछि। ई प्रश्न विचारणीय अछि जे सत्र 2012-13मे 1542 चापाकलकेँ समयपर गाड़बाक योजना कोनो पूरा होयत।सम्वेदक सभ चिन्तीत अछि जे जनवरीक अन्त धरि जँ सूची पूरा भइयो जाएत तँ मार्चधरि योजना कोना पूरा होएत। पीएचइडी कार्यपालक अभियन्ता सञ्जय दूवे एहि सम्बन्धमे कहलनि जे एमएसडीपी योजनाक शुरुआत शीघ्र्रहि कएल जाएत। जनताक प्रतिनिधिक माध्यमे स्थल सूची अएबामे देरी भेलाक कारणेँ योजनाक शुरुआत समयपर नञि भऽ सकल।

0 comments:

एक टिप्पणी भेजें