Blogger templates

रविवार, 29 जनवरी 2012

(MIThILA KER SANSKRITI )..................... PADHUAA kaka bhore bhor haath me lota la pokhrik kaat me baasak daatwan karait chala. Humra dekhait kahlain ki yau kehan rahal MAA SARASWATI ker puja . Hum kahaliyain kaka ahaa sab gote ker asirvaad sa puja te bad niman bhelai aa rati me kirtano bad neek bhelai. Ha ha se te humhu rati me sunait chalo . PADHUA KAKA kahlain ROSHAN BABU ahi beraka puja me aha ke e nahi lagait achi j ki mithila apan sabhyata aar sanskriti ker path se bhatak gel achi. Aar sab gote mil jul k nit prati din MAA MAITHILI ker cheer haran ka rahal chiyaik. Hamra laagal jena padhua kaka bad tamsayal chaith . Hamra gum shum dekh kahlain hau ek ta baat sunhak hum sab maa saraswati ker vandana gaabi hunka manbait chaliyain , faguaa gaabi basant ker swagat karait chaliyain aa samdaun gaabi beti jeka bida karait chliyain. Muda aajuk naujawan sab mantra ucharanak jagah fuhar geet baja baja ke hamara lokain ker sharminda te kairte chaith apitu maa MAITHILI aar SARASWATI ker seho sochbaak lel majboor ka dai chain j ki hamar dhiya puta kemhar jaa rahal chaith. Hau Hunko kakhno kakhna ke saq hoait hetain j ki ahi dhartiye par hum kahiyo janm lene chalo wa nahi. Hum chup chaap hunak gup sunait jaa rahal chalau aa haami me muri hila rahal chalau. Kaka aagu kahlain hau e kon geet bhel ' I MOOD BANALCHAI GE HAATH GHUSHYABA De' . Chiya chiya baijto ghrina hoyat achi. Muda aajuk naujawan sab ker laajo nahi hoyat chain j ki apan mai, bahin, pitiyain ke ki suna rahal chi. Hum kahaliyain kaka aha te jaanite chiyak j ki hum sab sadikhan maa MAITHLI ker seva me laagal rahait chi . Muda sab se maari piit te nahi ne ka sakait chiyaik . O kahlain hau kakhno kaal ke ohi budhiyo (maa saraswati) par bad taamas chdhait achi j ki o ehan kalakaar ke bauk kiyak nahi ka dait chathin j ki geet nahi gaabi sakay. Nahi jaani maa MAITHILI ker kon kon din dekhayke partaik . Hum kahliyain kaka e te chinta ker bishya te achi muda nahi jaani maa maithili ker ki manjoor chain . Kaka kura ka mandir me pranam karbaak lel gela aa hum hu ohi tham se puja pandal dish bida bha gelau.

0 comments:

एक टिप्पणी भेजें