Blogger templates

शुक्रवार, 30 मार्च 2012

मि‍थि‍लाक चटनी/सन्ना

मि‍थि‍लाक चटनी/सन्ना १. ओल २. लहसुन ३. पि‍औज ४. तेतरि‍ ५. कदम ६. मेथी ७. धनि‍याँ ८. पुदि‍ना ९. तील १०. ति‍सी ११. अमादी १२. टमाटर १३. कुतरुम १४. धात्रीम (धात्री) १५. आमक टुकला १६. सेरसों १७. पोस्ता दाना १८. चठैल १९. पीरार २०. भाँटा २१. घेरा २२. झुमनी २३. रामझुमनी २४. करैला २५. अल्लु (सन्ना) २६. परोर २७. कुरली (मधकुरमी) २८. मुड़ै २९. सागक पतौरा ३०. केरा (सन्ना) ३१. बरहर ३२. करौना ३३. अमरोरा ३४. अमरा ३५. आदी (आद) ३६. तुइत ३७. आमक मोजर (बौर) ३८. मुनगा फूल ३९. घोरक जौड़ (घोरक छाँछ) ४०. हरि‍फा ४१. खम्हरूआ ४२. पेंची ४३. औरबी ४४. नारि‍यल ४५. नून-मरचाइ-कसौनी मि‍ला क’ ४६. माछ (सन्ना) ४७. काँकोर (सन्ना) ४८. डोका (सन्ना) ४९. मोछी (कटहरक) ५०. पोरो

0 comments:

एक टिप्पणी भेजें